Genel Göz Muayenesi

Genel Göz Muayenesi
Genel göz muayenesi, birçok göz hekimi tarafından ücretsiz check-up olarak nitelendirilir. Çünkü rutin olarak yapılan göz muayenesi, vücudumuzda oluşmuş ve/veya oluşmaya başlayan hastalıkların tespit edilmesini sağlar.

Gözlerimiz 5 duyu organımız arasında bize dünyanın güzelliklerini gösteren, hayata bağlayan, öğrenme ve algılama yeteneğimizi hareket geçiren ilk ve en önemli organımızdır. Gözlerimiz sağlığımız konusunda bize çok önemli ipuçları verir. Herhangi bir rahatsızlığı hissetmeyi beklemeden periyodik göz kontrolü yaptırmamız, ileride tedavisi güçleşecek hatta imkansızlaşacak birçok göz hastalığının kolayca tedavi edilebilmesini sağlayacaktır.

Bu sebep ile göz tansiyonu olanlar, şeker hastaları ve hipertansiyon hastalarının altı ayda bir, normal kişilerin ise en az yılda bir kez göz muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir.

Genel göz muayenesi sırasında yapılan işlemler;

 • Bilgisayarlı Göz Muayenesi
  Göz numarasını ölçmeye yarayan Otorefraktometre cihazı ile hastanın gözünde miyop, hipermetrop ve astigmatın var olup olmadığını ölçülür ve en uygun gözlük numaraları tespit edilir. Bazı durumlarda, özellikle çocuk muayenelerinde, gözlerin uyum yapma yeteneğini geçici olarak baskılamak amacıyla gözlere bir damla damlatılır ve otorefraktometre ölçümü bir süre beklendikten sonra yapılır. Bu işlem halk arasında “damlalı muayene” olarak bilinir.
 • Biyomikroskobik Muayene
  Biyomikroskop olmadan göz muayenesinin yapılması mümkün değildir, çünkü göz dokularının büyütülmeden, çıplak gözle incelenmesi mümkün değildir. Özel cihazlar yardımı ile kornea, iris, lens ve retina tabakasının detayları incelenir. Göz kapaklarınızın dış ve iç yüzeyini, konjonktiva, sklera, kornea, ön kamara, lens, iris gibi göz dokularınızı kat kat büyütülmüş haliyle ayrıntılı olarak incelenir.
 • Bilgisayarlı Göz Tansiyonu Ölçümü
  Bilgisayarlı cihazlarla göze temiz hava püskürtülerek göz tansiyonu ölçümü yapılır.
 • Görme Keskinliği Muayenesi
  İnce detayları görebilme yeteneğimiz, büyükten küçüğe sıralanan harf, sayı ya da şekilleri belli mesafeden okunmasıyla ölçülür. Düzeltilmemiş görme keskinliği bir gözün çıplak olarak, yani gözlük, mercek ya da kontakt lens olmadan sahip olduğu en iyi görme seviyesidir.
  Düzeltilmiş görme keskinliği bir gözün önüne mercek ya da gözlük camı yerleştirilerek elde edilebilen en iyi görme derecesidir. Gözlük muayenesinde göz doktoru gözün önüne çeşitli camlar yerleştirir ve hastaya en iyi, en rahat görüşü sağlayan cam numaralarını tespit eder. Doktor bu muayene sırasında otorefraktometre cihazının ölçümlerinden yararlanır.
 • Göz Kapaklarının Muayenesi
  Doktor elinde tuttuğu bir objeyi, hastanın başını hareket ettirmeden göz ile takip ettirerek göz kapaklarının biçimini. Pozisyonunu, rengini, alt ve üst göz kapaklar arasındaki aralığı, kapakların kapanma fonksiyonlarını, üzerlerinde herhangi bir şişlik, kitle ya da hassasiyet olup olmadığını inceler. Bu şekilde gözlerin sağa, sola, yukarı, aşağı ve ara yönlere hareketlerinden sorumlu kasların işlevleri değerlendirilir. Göz hareketlerini kısıtlayan herhangi bir engelin (kitle, iltihap, ödem vs.) olup olmadığı saptanır.
 • Göz Kaslarının Muayenesi
  Gözün iç kasları, gözbebeğinin hareketini kontrol eder. Gözün dış kasları da gözlerin paralel durmasını sağlar. Şaşılık ve çift görme muayenelerinde göz kaslarının durumu belirlenir.
 • Göz Dibi Muayenesi
  Bu muayene ile gözün arka kısmında bulunan vitre jeli, retina ve optik sinir incelenir. Vitre jelinin saydamlığı, kıvamı, retina damarları, sinir liflerinin görünümü, optik sinirin rengi, sınırları, çukurluğu ve bu gibi pek çok özellik ayrıntılı olarak değerlendirilerek diyabet, hipertansiyon ve kalıtsal hastalıklar tespit edilir. Bu muayene için özel mercekler ve muayene teknikleri kullanılır. Muayeneden önce gözün arka kısmının daha iyi görülebilmesi için gözbebeği çeşitli damlalarla büyütülür.
Randevu Al
user-3
email-2
smartphone