Lazer ve Göz İçi Lens

NO TOUCH LAZER – GÖZE DOKUNULMADAN, TEMAS OLMADAN YAPILAN GÖZ LAZER TEDAVİSİ
No touch lazer yönteminden önce yani gözlükten ve kontakt lenslerden kurtulmak için uzun zamandır uygulanmakta olan klasik lazer tedavilerinde gözünüze “dokunulması” gerekir.
Bu durum lazer operasyonunu tercih eden hastalarda tedirginliğe yol açabilmektedir.
TransPRK (No Touch) tekniği adı verilen lazer yöntemi bu tedirginliği önler.
Bu yöntemle yapılan lazer tedavisinde göze cihaz teması olmaz. Hastanın, uzaktaki bir ışık kaynağına saniyeler içinde bakması tedavinin yapılması için yeterlidir. TransPRK (No Touch) yönteminin diğer lazer tedavi yöntemlerinden farkı nedir? Klasik tedavi yöntemleri olan LASIK ve intraLASIK (femto-saniye) tekniklerinde, gözdeki kornea dokusu özel bir bıçakla veya lazerle kesilir ve sonra tedavi yapılır.
PRK yönteminde ise gözün ön çeperi alkolle eritilerek kazınır ve sonra tedavi yapılır. No Touch tedavisinde bunlar yapılmaz, tedavi tek adımda gerçekleşir.
Bu yöntemde uzaktaki bir ışık kaynağına 50 saniyeden az bir süreyle bakmak yeterli olur. Bu yöntem, LASIK ve femto-saniye (intraLASIK, i-LASIK) tedavilerinden sonra görülebilen ve ektazi adı verilen, ameliyata bağlı ilerleyici kornea incelmesi ve ameliyata bağlı yüksek astigmat gelişimi riskini sıfıra kadar indirir.
Ayrıca, LASIK ve femto-saniye yöntemlerinde göze zorunlu olarak uygulanan vakum (emme) halkasının neden olabileceği retina yırtılması riskini tamamen ortadan kaldırır.

Bu yöntem hangi hastalara uygulanabilir?
Göz yapısı uygun olan miyop, hipermetrop ve astigmatlara uygulanabilir. Yani, uzak ve yakın görme sorunu olan hastalar bu tedavi için aday olabilir. Özellikle korneası ince olan ve kornea yüzeyi normalden daha dik olan olgularda No Touch tedavisi sorunu çözebilecek tek yöntem olabilir.

Uygulama nasıl yapılıyor?
Tedavi işlemi, sadece anestetik damla damlatılmasıyla yapılır ve uygulama sırasında hasta hiç ağrı duymaz. Tedavi sırasında göze herhangi bir cihaz teması olmaz, lazer cihazından çıkan ışınlarla göze doğrudan tedavi yapılır. Tedaviden sonra gözlerin kapatılması gerekmez, hasta iki gözünü de açık tutarak evine gidebilir. Uygulama, aynı tedavi seansında iki göze birden yapılır. Hasta eve gittikten sonra 36 saat süreyle gözlerde batışma, kızarma, ışıktan rahatsız olma ve televizyondaki küçük yazıları bulanık görme türü yakınmalar gelişir. Tedaviden sonraki 4. günde hasta bilgisayarda çalışma ve otomobil kullanma türü işleri yapmaya başlar.
Gece görüş problemlerinde nasıl bir uygulama yapılır?
Halk arasında ‘kartal gözü’ olarak da bilinen wavefront uygulamasında, göz içindeki ışık saçılmaları ve sapmaları ölçülür ve lazer tedavisi buna göre ayarlanır. Gözlük ya da lensle bile düzeltilemeyen bu sapmalar wavefront tekniğiyle düzeltildiğinde kişinin kendi göz yapısına uygun tedavi gerçekleşmiş olur. Sonuçta, hastanın gece görüşü artar ve gece karşıdan gelen araba farlarının yarattığı kamaşma türü yakınmalar sona erer.

Neden No Touch Lazer?
No touch lazer tedavisi göze cihaz teması olmadan gerçekleşir. Tedavi saniyeler içinde tamamlanır. Gözden zar kaldırılmaz, göz çizilmez, gözden parça çıkarılmaz. Gözün örtüsü olan epitel alkol ile temizlenmez, epitel kazıması yapılmaz. Tedavi sırasında hiç ağrı duyulmaz. İki göze aynı seansta tedavi yapılır. Tedavi sonrası gözler kapatılmaz. İnce kornealı hastalara uygulanabilir. Ektazi riski sıfıra yakındır. Retina yırtılması riski sıfırdır. Zar kırışması, zar altında hücre birikmesi türünden sorunlar oluşmaz. Miyop, hipermetrop ve astigmatlara uygulanabilir. Tedavi sonrası gelişen göz kuruluğu şiddeti düşüktür ve geçicidir. LASIK, femto-saniye türü tedavilerden sonra gözleri uzun süre darbelerden korumak gerekirken, No Touch tedavisinden 3-4 gün sonra artık gözlerin bu tür bir korumaya ihtiyacı kalmaz. Tedavi sonrası 7. günden itibaren denize ve havuza girilmesi mümkündür.

EXCIMER LAZER NEDİR?
Lazer teknolojisinin göz tedavilerinde kullanılmaya uygun hale getirilmesi 1988 – 1990 yılları arasında bulunmuş, test edilerek uygulanmaya başlanmıştır. Excimer lazer, mükemmel bir hassasiyetle, lazeri göze uygulayan cihazın adıdır. Lazer ile göz tedavilerinin bir çoğu bu cihazın yardımı ile yapılmaktadır. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi gözde kırılma kusurlarının tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemidir. Excimer lazer cihazı, bilgisayar aracılığı ile programlanır ve hastanın görme bozukluğunun çeşidine, derecesine, kornea kalınlığına göre kornea tabakasını yeniden şekillendirerek, görüşün yeniden net olması sağlanır.
Halk arasında, “göz lazer ameliyatı”, “göz çizdirme” olarak da bilinen operasyon tam olarak budur.

Excimer Lazer kullanılarak yapılan tedaviler nelerdir?
PRK-LASEK
PRK tekniği, kornea epiteli alındıktan sonra lazerin uygulanmasıdır.
Kornea epitel dokusu, kendini 3 günde yeniler.
LASEK tekniği ise kornea epitelinin alkol ile yumuşatılarak kaldırılması ve altta kalan kısma lazer uygulanmasıdır. Ardından epitel tekrar eski pozisyonuna yerleştirilir. Epitel dokunun kendini yenilemesi yani iyileşmesi üç gün sürecektir.
LASIK
Mekanik bir bıçak ile kornea dokusundan bir kapakçık – flap kaldırılıp, kapakçığın altındaki dokuya Excimer Lazer ışınları uygulanarak görme kusurunun düzeltilmesi yöntemidir.
Intralase LASIK
Bu yöntemde mekanik bıçak kullanılmaz, flap – kapakçık, lazer ile açılır. IntraLase iFS femtosaniye lazer teknolojisi ve kişiye özel Excimer Laser ‘in birlikte kullanımıyla gerçekleştirilen Intralase Lasik Excimer Laser, refraktif cerrahide miyop, hipermetrop, astigmat gibi görme kusurlarının giderilmesi için uygulanmaktadır.
Halk arasında İLASIK olarak da bilinen, Intralase LASIK lazer ile yapılan tedaviler içinde en güvenli olandır.
WAVEFRONT (Kişiye özel tedavi)
Wavefront analizi yardımıyla, gözün bütününe ait kırma kusurları haricindeki diğer kusurları da giderilebildiği için daha kaliteli bir görme elde edilir. Wavefront tıpkı kişinin parmak izi gibi, kendine özgü kornea haritası üzerinden çalışılan, kişiye özel bir tedavi yöntemidir. Bu sayede karanlıkta görüş kalitesi diğer standart lazer yöntemlerine göre daha üst seviyelere çıkmaktadır. Her gözün, karakteristik yapısı birbirinden farklı olduğu için bu tedavinin diğerlerinden farkı, kişinin kendisine özel bir tedavi olmasıdır.
İleri Göz Takip Sistemi
Lasik tedavisi sırasında kullanılan cihazda bulunan bir özelliktir. Turbo Eye Tracker (turbo göz takip) sistemi sayesinde hastaların gözlerinde tüm yatay ve dikey hareketler izlenebilmektedir. Operasyon sırasında, hastanın gözlerini gereğinden fazla hareket ettirmesi gibi durumlarda cihaz kendini durduracak ve hastanın göz sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmayacaktır. Hasta lazer cihazına tekrar yatırıldığında, operasyona devam edilebilecek şartlar sağlandıysa, cihaz, gözde bıraktığı işleme, kaldığı yerden devam edecektir.
Statik Torsiyon (dönme) kontrolü sayesinde, hastanın dikey (otururken) ve yatay (sırtüstü yatarken) pozisyondaki en küçük göz hareketleri arasındaki farklılıklar dahi otomatik olarak düzeltilmektedir.
Dinamik Torsiyon kontrolünde ise gözün tüm dönme hareketleri takip edilerek gerekli düzeltme otomatik olarak yapılır.
Kimler Excimer Laser tedavisi olabilir?
18 yaşın üzerinde olup gözlük ve kontakt lens kullananlar.
Gözlerinde keratokonus, göz tansiyonu gibi göz hastalıkları bulunmayanlar.
Diabet ve romatizma gibi sistemik hastalıkları bulunmayanlar.
Göz kusuru en az bir yıldır değişmeyenler.
Hamile ve emzirme döneminde olmayanlar.
Lazer Tedavisi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler?
Sert kontakt lens kullanan hastalarımızın 3 hafta, yumuşak kontakt lens kullananların ise 1 hafta önceden lens kullanımını bırakmış olması gerekmektedir.

Lasik Lazer Cerrahi
Lasik lazer cerrahi gözün kırma kusurlarının (miyop, hipermetrop, astigmat) tedavisinde en sık kullanılan tekniktir. Bu teknikte korneanın yüzeyindeki 100 ila 120 mikronluk tabaka özel cihaz yardımı ile flap olarak kaldırılır, altına Excimer Lazer uygulanarak kapatılır.
Lasek Lazer Cerrahi
Lasek lazer cerrahi, gözün kırma kusurlarının (miyop, hipermetrop, astigmat) tedavisinde kullanılan son tekniklerden biridir.
Bu sistemde kornea’nın en üst tabakası %18 lik alkol ile kısmi olarak denatüre edilerek kaldırılır, altına Excimer Lazer ameliyatı yapılır.
Kaldırılan tabaka tekrar kapatılır.
Lasek operasyonları, Lasik uygulanamayan operasyonlar için tercih edilmektedir.
UV Crosslinking (Işın Tedavisi)
Bu tedavide temel amaç, kornea dokusunun temel yapısını oluşturan ve keratokonus hastalığında zayıflayarak direncini kaybeden kolajen lifleri arasındaki çapraz bağları arttırarak dokunun anatomik bütünlüğünü yeniden sağlamaktadır. Temelde bir ilaç tedavisidir. Bir saat sürmektedir.
Hastaya riboflavin vitamini damlatılmakta, 30 dakika süreyle kalibre edilmiş özel bir cihazla düşük miktarda ultraviole verilmektedir. Bu tedavi hastalığın ilerlemesi durduran bir tedavidir.
YAG Lazer
Genellikle katarakt ameliyatı olduktan sonra oluşan göz merceğinin kapsül kısmını kalınlaştırarak görmeyi azaltması durumunda tekrar ameliyata gerek kalmaksızın 1- 2 dakikada kapsül açılarak daha iyi görme sağlanır.
Argon Lazer
Argon Lazer, sinir tabakası rahatsızlıklarında (şeker hastalığı, damar tıkanması v.b.) kullanılan bir Lazer yöntemidir.
Renkli ışığa sahip bu yöntemde retinada noktavi yanıklar oluşturulur.
Bu noktaların amacı görme merkezinin daha iyi beslenmesini sağlamak veya beslemeyen alanları yok etmektir.
SLT Lazer (Selektif Lazer Trabeküloplasti)
Glokoma bağlı göz içi basıncını düşüren, göz damlası ihtiyacının azaltılmasını, göz içi sıvısının boşaltım kanallarının ameliyat edilmeden açılmasını sağlayan basit ve oldukça etkili bir lazer tedavisidir. Hastayı zora sokmadan, 5 dakikada yapılabilmektedir.
PDT (Foto Dinamik Lazer)
Son yıllarda özel bir boya verilerek, sadece kılcal damarları etkileyen ve altındaki retina hücrelerinde tahribat yapmayan farklı bir lazer tedavisidir.

Randevu Al
user-3
email-2
smartphone