Göz Tembelliği

Göz Tembelliği Nedir?

Çocukluk döneminde kayma olmadan her iki gözden net görüntü algılandığında normal görme gelişimi sağlanmış olur.Kayma gibi gelişmenin olumsuz olarak etkilendiği durumlarda kayan gözde göz tembelliği ya da görmede azalma gelişir. Şaşılığı olan çocukların yarısında göz tembelliği gelişir.Erken (yaşamın ilk sekiz dokuz yıllık döneminde) tanı konulduğunda tedavisi olanaklıdır.İyi gören gözün kapatılması ile görme düzeyi artırılabilir.Ancak gelişme döneminin tamamlandığı dokuz yaş sonrasında görme için tedavi başarısı oldukça düşüktür. Tanı ne kadar erken konulursa tedavi başarısı o denli yüksek olacaktır.Göz tembelliği ilerleyici bir hastalık değildir görme tamamen kaybedilmez.

Göz tembelliğinin tedavisi için eşlik eden şaşılık gözlük gereksinimi ya da katarakt gibi hastalıklar tedavi edildikten sonra az gören gözün kullanılmasını zorlamak için iyi gören göze kapama yapılır.Eğer çocuk kapama yapmaya çok direnç gösteriyorsa göz damlaları ya da özel çalışma sistemleri kullanılabilir; ancak en etkili tedavi yöntemi kapamadır. Göz tembelliği tedavi edilmediği durumda ilerleme göstermez; ancak gelişme dönemi sonrası tedavisi olanaklı değildir ve her iki gözün bir arada kullanılması ve derinlik hissi algılamasında zorluğa neden olur.Polislik pilotluk gibi mesleklerin seçiminde ve sürücü belgesi almada engel oluşturur.Bir gözde diğerine göre daha yüksek kırma kusuru, kayma gibi görmesini engelleyecek bir bozukluk var ise o göz bulanık görmeyi öğrenir.

Göz tembelliğinin tedavisi 8-10 yaşına kadar yapılmalıdır. Çünkü erken çocukluk ve bebeklik döneminde tedavi edilmez ise tembellik durumu kalıcı olur. Ancak göz tembelliği önlenebilir bir görme kaybıdır.

Göz Tembelliği Nasıl Tedavi Edilir?

Göz tembelliğinin birkaç tedavi yöntemi vardır. Bunlardan ilki iyi olan göz kapatılıp tembel gözdeki görme güçlendirilerek yapılan tedavidir.Sık kullanılan ve basit bir yöntemdir.Bir başka tedavi yöntemi CAM ismi verilen aletlerle seanslar halinde yapılan tedavidir.

CAM STİMÜLATÖR EGSERSİZİ (Cambridge Stimulator)

Bu tedavi metodunda yüksek kontrastlı siyah ve beyaz bantların dönmesi ile oluşan uzaysal frekansların görme sistemini uyararak fonksiyonlarını kaybetmiş hücrelere tekrar fonksiyon kazandırdığı düşünülmektedir.

Neurovision Tedavisi

Neurovision tedavisi; göz kaslarını gevşetmeye yönelik göz egzersiz programlarının aksine, klinik ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve FDA onaylıdır. Seanslar esnasında, bir dizi görsel uyarmalar ve tekrarlanan görüntüler ile beyin eğitilir ve görsel işlemlemenin arttırılması sağlanır.

AmbpiNet Uygulaması     

AmbpiNet Uygulamasının en son yapılan Ulusal Göz Enstitüsü çalışmaları neticesinde, el-göz koordinasyon çalışmalarının göz tembelliği tedavisinde faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu programının amacı, tembel gözün görme performansını daha iyi hale getirmektir.

Randevu Al

    user-3
    email-2
    smartphone